Τάσσεται υπέρ της άμεσης δημοκρατίας και της ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο, ενώ καταδικάζει τη διαφθορά.

Κύριες προτερότητες αποτελούν η θέσπιση ενός αυστηρού νόμου κατά της διαφθοράς, η κατάργηση της δημόσιας χρηματοδότησης των κομμάτων, η ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο και μια σειρά μέτρων που αφορούν τους πολιτικούς.


Ο ΕΚΠΑ ζητεί να εξακριβωθεί με ποιο τρόπο οι Ελληνες πολιτικοί απέκτησαν τα περιουσιακά τους στοιχεία των τελευταίων είκοσι χρόνων, να θεσπιστεί νόμος που να θεσπίζει το ασυμβίβαστο πολιτικής και επιχειρηματικής δράσης και να περιορισθεί η θητεία βουλευτών , σε δυο το πολύ νομοθετικές περιόδους, συνολικής διάρκειας οκτω’ ετών.

Το κίνημα προτείνει
την άμεση αλλαγή οικονομικής πολιτικής και την εγκατάλειψη της δημοσιονομικής πειθαρχίας.
Advertisements