Πόσοι γνωρίζουν ότι ο Grillo ανακηρύχθηκε το 2005 από το περιοδικό TIME ήρωας της Ευρώπης για τις δραστηριότητές του που τον οδήγησαν να επιτεθεί στην παραπλανητική τηλεόραση με τις διαστρεβλωμένες διαφημίσεις και στη διαφθορά των πολιτικών ;Δεν μπορούμε επίσης να μην αναφέρουμε τις σταυροφορίες του για να υπερασπιστεί το περιβάλλον , την υγεία και την ορθή ενημέρωση.

Οι προκλήσεις δίνουν αξία στους ανθρώπους λέει συνέχεια ο ηγέτης των 5 αστέρων της Ιταλίας.

 To TIME εκτίμησε επίσης τη βαθιά κοινωνική συνείδηση ​​του Grillo απέναντι στα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου.

Il Time ha sottolineato i meriti di Beppe Grillo e della sua attività che lo ha portato ad attaccare la tv, la falsa pubblicità, la corruzione dei politici, senza contare le sue crociate per la difesa dell’ambiente, della salute e della corretta informazione. Il Time ha apprezzato la profonda coscienza sociale di Grillo e lo ha premiato includendolo in questa speciale classifica.