Τα ΜΜΕ αποσιωπησαν αναισχυντα την πορεία χιλιάδων πολιτών για το κλίμα! να βρίζω;