Πολύς ο λόγος τις τελευταίες ημέρες, αλλά οι πολιτικοί μας αποφάσισαν μάλλον ερήμην της κοινωνίας, λόγω της πλειοψηφίας στη Βουλή. Άραγε το κουβέντιασαν με τους ψηφοφόρους τους στις επαρχίες και πήραν το στίγμα τους ή ψήφισαν για «πολιτικά ορθές» θέσεις που εισάγονται άκαιρα και άκριτα στην Χώρα;
Άλλο η ανοχή της διαφορετικότηττας και άλλο η αποδοχή ή ακόμη χειρότερα η επιβολή.
Ας διαβάσουμε μια θέση που δίνει διαστάσεις στο θέμα που ίσως δεν έχουμε σκεφθεί.
Πόσο μακρυά είμαστε από την κατάσταση που το κράτος θα μας επιβάλλει απόλυτα πώς να μιλάμε, πώς να σκεφτόμαστε, πόσα είναι τα «πρέποντα και πολιτικώς ορθά» γένη στη Γραμματική μας και πώς πρέπει να είναι ένα σύγχρονο και σωστό Συντακτικό;
Τι άλλο ακολουθεί;
Ποιές οι συνέπειες σε μερικά χρόνια;
Και πώς αναστρέφονται τέτοιες καταστάσεις;

https://www.evernote.com/shard/s113/sh/10e52ef8-883e-4d62-936c-129f11693f00/54916f47b6f06dd08cf68006f04c99f2