-Για μια Ευρώπη αναδομημένης βάσει των αξιών του πασιφισμού, της αμοιβαιότητας και της αλληλεγγύης, ενάντια στην Ευρώπη του ανταγωνισμού και του «μεγάλου», χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, μέσω της ριζικής αλλαγής των ευρωπαϊκών συνθηκών και της σύνταξης ενός ad hoc ευρωσυντάγματος.

– Μιας Ευρώπης δικτύου τοπικοτήτων, βάσει των αρχών της αυτονομίας και της μετα-αναπτυξιακής οικολογικής οπτικής.

Tutta colpa dei Russi!

“Olimpiadi della demenza”. Il commento di Giulietto Chiesa sui fatti della settimana.

http://www.pandoratv.it/?p=8280