Από τις Βρυξέλλες στη Ρώμη, περνώντας μέσα από τις περιφέρειες και τους δήμους. Είμαστε μια ομάδα, ένας νέος τρόπος για να ζήσουμε την πολιτική. Δεν υπάρχει αγώνας δρόμου για την καρέκλα, αλλά μόνο η υπηρεσία στην κοινότητα, στο όνομα ενος ονείρου ονομάζεται άμεση δημοκρατία.

Da Bruxelles a Roma, dai 20 capoluoghi di Regione ai 38 Comuni a 5 Stelle: 17 parlamentari europei, 91 deputati, 35 senatori, 88 consiglieri regionali e centinaia di consiglieri comunali. Siamo una squadra, un nuovo modo di vivere la politica. Non esiste la corsa alla poltrona, ma solo il servizio alla comunità. In nome di quel sogno che si chiama democrazia diretta e che oggi è già realtà, adesso i portavoce al Parlamento europeo si mettono a disposizione dei sindaci e di tutti i consiglieri comunali M5S per raggiungere il grande obiettivo di cambiare l’Italia.

 

http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamentoeuropeo/2016/06/con-i-37-sindaci-a-5.html